World Shore Angling Championships

World Shore Angling Championship

Pencampwriaethau Pysgota Glannau’r Byd

20 - 27 Hydref 2018
Sir Conwy, Gogledd Cymru

Mae Ffederasiwn Genweirwyr Môr Cymru a Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn croesawu pysgotwyr môr gorau'r byd i Sir Conwy ar gyfer 35ain Pencampwriaeth y Byd Dynion a'r 26ain Pencampwriaeth y Byd ar gyfer Merched.

World Shore Angling Championship

Y Digwyddiad

Mynegodd Ffederasiwn Genweirwyr Môr Cymru (WFSA) ddiddordeb ar ran Cymru yn y Fédération Internationale de Pêche Sportive – Mer (FIPS-Mer) - y corff llywodraethu ar gyfer Pysgota Môr, i gynnal Pencampwriaeth Pysgota Môr y Byd yng Nghymru yn 2018.

Mae Pencampwriaethau Pysgota Glannau’r Byd yn ddigwyddiad blynyddol a gynhelir gan wledydd sy'n gysylltiedig â FIPS-Mer- corff llywodraethu'r byd ar gyfer pysgota môr cystadleuol. Mae'n llywodraethu 15 o wahanol Bencampwriaethau'r Byd yn flynyddol ar draws arbenigeddau pysgota môr, cwch a physgod hela.

Yn bennaf, mae timau o saith, yn cynnwys pum Pysgotwr, un Pysgotwr wrth gefn, ac un Capten yn cael eu dewis gan y wlad sy'n cynnal i gynrychioli'r wlad a chystadlu fel rhan o Bencampwriaethau'r Byd. Maent yn pysgota o'r draethlin, dros bum niwrnod y gystadleuaeth, ar sail dal a rhyddhau.

Yn draddodiadol mae timau yn teithio i'r wlad sy'n cynnal y gystadleuaeth wythnos cyn y gystadleuaeth i ddod i adnabod yr ardal a chanfod mannau i bysgota.

Heblaw'r elfen chwaraeon, mae'r digwyddiad yn cynnwys Seremoni Agoriadol Swyddogol yn croesawu'r gwledydd i'r wlad sy'n cynnal gyda Chynhadledd i'r Wasg; Cyfarfod Capteiniaid Tîm i dynnu pegiau i ddewis mannau pysgota ar gyfer y gystadleuaeth a Seremoni Gloi Swyddogol lle y rhoddir medalau i'r enillwyr cyn mwynhau swper.

Ymweliad