World Shore Angling Championships

Gwesty'r Dynion a Phencadlys y digwyddiad (Gwesty Queens)

Yn y Queens Hotel, y nod yw sicrhau eich bod yn mwynhau eich amser mewn cyrchfan ragorol, lle mae amser wedi sefyll yn llonydd am nifer o flynyddoedd. O'r funud i chi gamu i mewn i'r gwesty, gallwch deimlo ei gynhesrwydd, mae'r tîm cyfan ar gael ichi ei ddefnyddio er mwyn gwneud yn siŵr bod eich holl anghenion wedi eu bodloni.  

Gwesty'r Merched (Gwesty Bae Llandudno)

Mae’r Llandudno Bay Hotel yn dod â llety ffasiynol, arddull bwtîc i'r gyrchfan wyliau hoffus hon sy'n cynnig golygfeydd ar draws bae Llandudno a'r gadwyn o fynyddoedd y tu ôl. Wedi eu lleoli o fewn adeilad Fictoraidd rhestredig godidog sydd wedi ei adnewyddu'n helaeth, mae'r ystafelloedd i westeion yn cynnig steilio cyfoes, nodweddion defnyddiol a WiFi am ddim.

Gwesty'r Swyddogion (Gwesty Belmont)

Mae’r Belmont Llandudno yn westy newydd sbon, mewn lleoliad anhygoel sy'n edrych dros fae, Promenâd a Phier Llandudno. Mae’r Belmont Llandudno yn gyrchfan berffaith ar gyfer encil glân y môr steilus.  Gallwch sipian siampên neu goctels, ymlacio ar y teras neu fwynhau blasau rhagorol 'The Grill at North Parade'.


CHWILIO AM LETY YN LLANDUDNO?

Aros yn Sir Conwy!

Mae croeso cynnes i chi bob amser yma.

Mae ein dewis o lefydd i aros yn cynnig rhywbeth at ddant pawb, o westai cyfeillgar ar lan y môr i blastai gwledig moethus, o westai ‘boutique’ i lety gwely a brecwast a gwestai bychain sy’n cynnig gwerth am arian, ac o barciau carafanau â phob cyfleuster i fflatiau hunan-ddarpar.

Os oes angen unrhyw help gyda eich archeb, cysylltwch â'n staff cyfeillgar yn Nghanolfan Groeso Llanduduno e-bost: llandudnotic@conwy.gov.uk neu ffôn: 0044 (0)1492 577577