World Shore Angling Championships

Traeth y Gogledd Llandudno

Traeth y Gogledd Llandudno

Llandudno yw’r gyrchfan fwyaf yng Nghymru, mewn lleoliad unigryw rhwng Pen y Gogarth a Thrwyn y Fuwch gyda dau draeth gwych, Traeth y Gogledd a thwyni tywod distaw Pen Morfa.

Mae Llandudno wedi cynnal ei choethder a’i hysblander Fictoraidd ac Edwardaidd, er gwaethaf ei hatyniadau modern.

Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno (a elwir hefyd yn Draeth Llandudno), ac mae’n draeth cysgodol gyda phier Fictoraidd hir a phromenâd eang ac yng nghysgod trawiadol pentir y Gogarth.

Pethau i'w gwneud ar ac o gwmpas Traeth Llandudno

Does yna byth eiliad ddiflas ar draeth Llandudno!

Mae pob un o'r ffyrdd hen-ffasiwn gorau o fwynhau ein harfordir hardd ar gael yma.

Mae sioeau Punch a Judy wedi bod yn ffefryn glan y môr ers dros 150 mlynedd, yna mae gennych reidiau asynnod ar y tywod, hufen iâ ar y pier, cerddoriaeth fyw o'r bandstand. Heb anghofio cael hoe yn y prynhawn yn eich cadair gynfas!

Hefyd, mae man chwarae, pwll padlo a byrbrydau ar ochr ddwyreiniol y Prom.

Un o'r ffyrdd gorau o weld Llandudno yw o gwch. Neidiwch ar fwrdd y Sea-Jay ar gyfer taith olygfaol ar y dŵr i weld Trwyn y Fuwch a'r Gogarth; neu daith bysgota môr hirach lle gallwch fwynhau’r arfordir ysblennydd yn y gobaith o ddal eich cinio eich hun.

Neidiwch ar fwrdd un o'r cychod cyflym a gwibiwch heibio’r Gogarth a Thrwyn y Fuwch trwy ddŵr a halen yn tasgu.

Llawer o hwyl!

Does dim llawer o ddulliau teithio eraill yn gwneud i deithwyr neu wylwyr wenu cymaint na thrên tir Llandudno y gallwch chi gamu ar ei fwrdd gyferbyn â Rhodfa’r Gogledd.

Mae'r temtasiwn i godi llaw ar y tyrfaoedd, wrth i'r injan amryliw bwffian rhwng Traeth y Gogledd a thraeth Penmorfa, yn ormod i'w wrthsefyll.

Dim ond ychydig funudau ar droed yw Traeth Llandudno i ffwrdd o amwynderau’r dref gan gynnwys siopau, caffis a thoiledau.

Gwybodaeth am Draeth y Gogledd Llandudno:

Rheolir Traeth Llandudno gan Wasanaeth Harbwr ac Arfor, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.  Enillydd gwobr glan môr 2016

  • Mae mynediad i bobl anabl.
  • Gellir llogi cadeiriau cynfas
  • Ni chaniateir cŵn ar y traeth gan gynnwys ar lan y môr, y blaendraeth nac unrhyw lethr neu risiau sy'n arwain at y traeth, (o Bier Llandudno i Clarence Road) 1 Mai tan 30 Medi
  • Nid oes achubwr bywyd ar y traeth
  • A chofiwch, peidiwch â bwydo'r gwylanod

Disability Information

Mae mynediad i bobl anabl.