World Shore Angling Championships

Pen Morfa Llandudno

Pen Morfa Llandudno

Mae traeth Pen Morfa yn dangos ochr dawelach Llandudno na thraeth poblogaidd Traeth y Gogledd. Mae’r traeth hwn yn draeth tywod, sy’n boblogaidd gydag ymwelwyr ac mae’n wynebu Bae Conwy, a phan fydd llanw isel, datgelir ardal fawr o dywod, sy’n wych ar gyfer hedfan barcud a syrffwyr barcud.

Mae yna lwybr arfordirol i gerddwyr gyda llwybrau cerdded i benrhyn Pen y Gogarth gerllaw, sy’n llwybr poblogaidd.

Mae yna ddigon o siopau, caffis a bwytai gerllaw yn Llandudno a thoiledau ger y traeth.

Mae cyfyngiadau cŵn ar y traeth hwn ac nid oes achubwr bywyd.