World Shore Angling Championships

Lleoliadau

Archwilio'r Ardal...

Safleoedd y cystadleuaeth.

Lleoliadau

Traeth y Gogledd Llandudno

Llandudno yw’r gyrchfan fwyaf yng Nghymru, mewn lleoliad unigryw rhwng Pen y Gogarth a Thrwyn y Fuwch gyda dau draeth gwych, Traeth y Gogledd a thwyni tywod distaw Pen Morfa.

Mwy

Pen Morfa Llandudno

Mae traeth Pen Morfa yn dangos ochr dawelach Llandudno na thraeth poblogaidd Traeth y Gogledd. Mae’r traeth hwn yn draeth tywod, sy’n boblogaidd gydag ymwelwyr ac mae’n wynebu Bae Conwy, a phan fydd llanw isel, datgelir ardal fawr o dywod, sy’n wych ar gyfer hedfan barcud a syrffwyr barcud.

Mwy

Bae Colwyn a Llandrillo-yn-Rhos

Fel, enillydd gwobr fawreddog y Faner Las, mae Traeth Bae Colwyn (a elwir hefyd yn draeth Llandrillo-yn-Rhos) yn wych ar gyfer nofio, chwaraeon dŵr a physgota, ac ar gyfer beicio a cherdded ar hyd y trac arfordirol.

Mwy

Penmaenmawr

Yn gryno. Glan môr, llwybrau cerdded a machludau haul trawiadol.

Mwy

Llanfairfechan

Yn gryno. Pentref a’i draed yn y môr a’i ben yn y bryniau.

Mwy

Abergele Pensarn

Mae’r traeth cerrig mân hyfryd hwn gyda’i bromenâd, yn wych ar gyfer cerdded yn hamddenol ar gyfer y promenâd, sydd hefyd yn addas i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn. I fynd am dro hirach, dilynwch Lwybr Arfordir Gogledd Cymru, sy’n rhedeg ochr yn ochr â’r traeth ac sy’n ymestyn ar hyd yr arfordir i’r dwyrain ac i’r gorllewin.

Mwy